FUV-Samarbeidsprosjekt i ENGELSK (Fusa, Tysnes, Samnanger)

Tittel FUV-Samarbeidsprosjekt i ENGELSK (Fusa, Tysnes, Samnanger)
Registrering Søknad
Fagadministrator (7): Geir Austestad, Bente Berntsen, Kari Margrethe Erstad, Ragnar Hauge, Toril Lande, Katja Oberle, Thor Magne Sandal. 
Lærestad Vestland fylkeskommune
Studiepoeng
Fagkode
Innhald Samarbeidsprosjekt i engelsk mellom Fusa vgs, Fusa ungdomsskule, Tysnes ungdomsskule og Samnanger ungdomsskule.
Mål
Organisasjon
Evaluering
Ledige plassar Ikkje bestemt